วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงครามและคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โรคโควิด-19 จังหวัด โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานคณะกรรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 รวม 66 ราย รักษาหาย 21 ราย ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 45 ราย โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ติดมาจากจังหวัดอื่นแต่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม รวม 42 ราย และได้แพร่เชื้อให้คนในครอบครัวจนทำให้เริ่มมียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ปัจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชาชนยังไม่หยุดการเดินทางโดยเฉพาะการไปพื้นที่เสี่ยง ยังไม่ปฏิบัติตัวรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอให้ส่วนราชการต่างๆ ดูแลบุคลากรของตนเองให้ปฏิบัติตามมาตรการในการที่จะปกป้องตนเองอย่างเต็มที่ เพราะต้องตัดตอนการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด และถ้าหน่วยใดไม่ปฏิบัติตามก็จะถือ ว่าบกพร่อง
ส่วนของเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและในส่วนของผู้ที่มีความเสี่ยง ที่ผ่านมาจังหวัดได้ผ่อนปรนให้กักตัวที่บ้านของตนเอง แต่พบว่าบางรายยังไม่มีวินัยไม่รับผิดชอบต่อสังคม ยังคงเดินทางไปพบปะคนอื่นทำให้การระบาดขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นทางจังหวัดจึงกำหนดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ทุกคนต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่จัดให้ ซึ่งขณะนี้ได้จัดเตรียมไว้แล้ว สามารถรองรับได้ 64 เตียง โดยมีเจ้าหน้าที่ปกครอง และฝ่ายความมั่นคง ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิ และดูแลความเป็นอยู่ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป