วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
     นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 โดยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีตัวแทนคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียฯ ในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม